• RSS
  • Wersja tekstowa
18.06.2020

O pandemii w górnictwie na forum Rady Ochrony Pracy

Pod przewodnictwem Posła Janusza Śniadka 16 czerwca 2020 r. na kolejnym zdalnym posiedzeniu zebrała się Rada Ochrony Pracy. W obradach uczestniczył Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek ze współpracownikami: Zastępcą Bogdanem Drzastwą, Dyrektorem Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy Jakubem Chojnickim i Wicedyrektorem Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Iwoną Hadacz.

wwwIMG7978

Wiodącym tematem posiedzenia były działania Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w sektorze górnictwa z uwzględnieniem COVID-19. Sytuację epidemiczną na Śląsku na tle całego kraju i działania wyspecjalizowanych służb w zwalczaniu koronawirusa SARS-CoV-2 scharakteryzował Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas. Podkreślił, że na Śląsku i w całym kraju udało się, jak to określił, suchą stopą przejść przez kryzys pandemiczny. „Doprowadziliśmy do sytuacji, że mamy poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, bo system był i jest przygotowany na trudne momenty” – powiedział.

Jak poinformował Główny Inspektor Sanitarny, w Polsce zapadalność na koronawirusa to dziś średnio 77 osób na 100 tys. Na Śląsku, który jest liderem pod tym względem, takich przypadków jest ponad trzykrotnie więcej – 240. Dla epidemiologów sytuacja jest jednak korzystna, bo zachorowania występują w ogniskach. A ogniskami można zarządzać, można je kontrolować i ograniczać.

Na Śląsku doprowadzono do badań przesiewowych, odbywają się one we wszystkich kopalniach. Region intensywnie przygotowuje się do drugiej fali pandemii, poszerza bazę laboratoryjną, wspiera go cała Polska. Ponad 40 epidemiologów z kraju wspomaga obecnie powiatowe inspektoraty sanitarne w Śląskiem.

I Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Krzysztof Król szczegółowo omówił działania organów nadzoru górniczego w zakresie ograniczenia w zakładach górniczych rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Uznanie dla ogromnej pracy wykonywanej przez służby sanitarne i organy nadzoru górniczego na Śląsku wyraził Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek. Docenił skalę podejmowanych działań, bezpośrednio przekładających się na poprawę sytuacji epidemicznej w regionie.

Rada Ochrony Pracy przyjęła stanowisko w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19. Problematyka ta omawiana była na poprzednim jej posiedzeniu 12 maja br. W stanowisku zaleciła m.in. upowszechnienie ogólnych wytycznych dotyczących ograniczenia ryzyka narażenia na SARS-CoV-2 w miejscu pracy, z wykorzystaniem portali internetowych i mediów społecznościowych, przy aktywnym udziale organizacji pracowników i pracodawców. Opowiedziała się także za opracowaniem regulacji dotyczących pracy zdalnej, związanych z potrzebą kontrolowania przestrzegania prawa pracy, w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia.