Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
01.07.2020 Artykuł archiwalny

„Wizja Zero” w rolnictwie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zainaugurowała 30 czerwca 2020 r. w Warszawie tegoroczne działania w ramach realizacji Strategii „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce. Głównym celem strategii jest zmniejszanie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników.

wwwzbiorowe

W zorganizowanej z tej okazji konferencji prasowej Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek i Wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Iwona Hadacz. W wydarzeniu, którego gospodarzem była Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik, uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński.

wwwprezeskrus

wwwgizynski

W czasie konferencji oficjalnie ogłoszono II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. Ma on na celu promowanie wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Państwowa Inspekcja Pracy, której działania prewencyjno-promocyjne w rolnictwie silnie wpisują się w nadrzędny cel „Wizji Zero”. W ramach realizacji ustawowych zadań PIP systematycznie podejmuje działania szkoleniowe i edukacyjne oraz profilaktyczne skierowane do rolników, ich rodzin i mieszkańców obszarów wiejskich.

Podczas konferencji zaprezentowano także spot promocyjny popularyzujący Strategię "Wizja Zero".