Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
30.06.2020 Artykuł archiwalny

Kampania o pracy legalnej

Europejska Platforma ds. Zwalczania Pracy Niezadeklarowanej przy Komisji Europejskiej rozpoczęła swoją pierwszą kampanię informacyjną, zmierzającą do zwiększania świadomości pracodawców i pracowników na temat korzyści związanych z pracą legalną.

news01

Ogólnym celem kampanii jest zwalczanie pracy niezarejestrowanej oraz głównych przyczyn różnic pomiędzy wartościami, praktykami oraz przekonaniami obywateli a przepisami. Przedsięwzięcie przewiduje informowanie pracowników w zakresie ich praw, negatywnych konsekwencji pracy niezarejestrowanej oraz możliwości zgłaszania pracy niezarejestrowanej. Przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie, mają być uświadamiane w zakresie korzyści oraz obowiązku rejestracji pracowników na każdym szczeblu łańcucha dostaw. Kampania realizowana jest głównie w mediach społecznościowych.

Obecnie trwa w nich konkurs oznakowany hashtagiem #EU4FairWork, który jest kluczowym elementem kampanii. Rozpoczął się 10 czerwca i potrwa do 21 sierpnia. Obejmuje dwie kategorie.

Kategoria „Pracownicy” (http://wshe.es/8G6d6CUr), promowana jest głównie na stronie EURES na Facebooku. Jej uczestnicy zachęcani są do dzielenia się swoimi osobistymi historiami i doświadczeniami związanymi z pracą zarejestrowaną oraz tym, co to dla nich oznacza. Z kolei kategoria „Pracodawcy” (https://dff46c7e.wishpondpages.com/eu4fairwork/) promowana jest przez Urząd ELA na stronie LinkedIn oraz okazjonalnie na Twitterze. Przedsiębiorcy i pracodawcy, biorący udział w konkursie, mają za zadanie podkreślanie znaczenia pracy zarejestrowanej dla ich działalności i pracowników.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o kampanii i konkursie na Facebooku, Twitterze i LinkedIn.