Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
09.07.2020 Artykuł archiwalny

Nowy Oddział PIP w Grudziądzu

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek 8 lipca 2020 r. uroczyście otworzył oddział Państwowej Inspekcji Pracy w Grudziądzu. Wraz z Wiesławem Łyszczkiem symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy Zbigniew Studziński oraz Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.

www20200708-IMG47801

„Nasza instytucja dzięki tej współpracy z samorządem może być bliżej pracodawców i bliżej pracowników. Państwowa Inspekcja Pracy będzie na tym terenie doradzała jak przestrzegać przepisów prawa pracy. Ważne jest, aby prowadzić programy prewencyjne, co przyczynia się do zmniejszenia wypadkowości przy pracy. Potrzeby względem inspekcji pracy są bardzo duże, zadania nałożone przez ustawodawcę staramy się wykonywać z należytą starannością i dbałością nie tylko o pracownika, ale również o pracodawcę”– mówił w trakcie spotkania Główny Inspektor Pracy.

wwwgrudziadzpl1

Bardzo się cieszę, że od dzisiaj ten oddział będzie miał pełną obsadę i rozpocznie funkcjonowanie. Jest to dowód na bardzo dobrą współpracę między samorządem a instytucją centralną. Oddział Państwowej Inspekcji Pracy jest ważną instytucją z punktu widzenia rynku pracy, zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. Prowadzi także działalność edukacyjną, o której może mniej się mówi, ale która jest równie ważna” – podkreślał Prezydent Grudziądza.

Uroczystość ubarwiła prelekcja Dawida Schoenwalda, kierownika działu historii Muzeum im. Księdza Doktora Władysława Łęgi w Grudziądzu, dotycząca historii miasta. Wrażeń artystycznych dostarczył występ Przemysława Cackowskiego – grudziądzkiego muzyka, laureata „Festiwalu Zaczarowanej Piosenki”. Uczestnicy spotkania zapoznali się również z pracami nadinspektora pracy Krzysztofa Krzemienia, który w przedstawił swoją artystyczną wizję Grudziądza.

Państwowa Inspekcja Pracy ma swoją siedzibę przy ulicy Waryńskiego 2 w Grudziądzu. Kierownikiem oddziału została p.o. Nadinspektora Pracy Anna Ograbek.