Etaty w Europejskim Urzędzie ds. Pracy

Europejski Urząd ds. Pracy umieścił na swojej stronie internetowej cztery nowe ogłoszenia o pracę.

Oferty zatrudnienia dotyczą stanowisk:

Kierownik jednostki ds. mobilności pracowników (AD10)

Specjalista ds. prawnych (AD7)

Specjalista ds. budżetu (AD5)

Starszy specjalista ds. mobilności pracowników (AD7)

Osoby, które są zainteresowane zatrudnieniem w Europejskim Urzędzie ds. Pracy, mogą dowiedzieć się więcej o zasadach rekrutacji, kontaktując się z działem ds. kadr pod adresem EMPL-ELA-HR@ec.europa.eu.

wwwelalogo