• RSS
  • Wersja tekstowa
19.08.2020

Kampania o bezpiecznym dźwiganiu

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) w Bilbao rozpoczyna w październiku dwuletnią kampanię pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – dźwigaj z głową”, wspieraną przez instytucje UE i europejskich partnerów społecznych. Jej celem jest zwiększanie świadomości na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą i zapobiegania tego rodzaju problemom.

Kampania ma za zadanie wskazać, w jaki sposób można kontrolować ryzyko występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą w sytuacji, gdy nie da się go całkowicie wyeliminować. Celem przedsięwzięcia jest również wyjaśnienie, jak można, dzięki wczesnej interwencji, zapobiegać przekształcaniu się zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w problemy o charakterze przewlekłym.

W trakcie kampanii Agencja z Bilbao będzie ściśle współpracować z siecią krajowych punktów centralnych EU-OSHA i partnerami społecznymi w celu ułatwienia wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego oraz dotarcia z przesłaniem kampanii do pracowników i pracodawców, w szczególności w mikro- i małych przedsiębiorstwach. EU-OSHA będzie również organizować kluczowe przedsięwzięcia i wydarzenia w czasie trwania kampanii, takie jak Konkurs Dobrych Praktyk pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”.

Kampania zakończy się spotkaniem na szczycie, podczas którego wszyscy ci, którzy przyczynili się do jej realizacji, będą mogli ocenić i podsumować jej osiągnięcia. Będzie to również okazja do refleksji nad zdobytymi doświadczeniami i wnioskami.

Informacje na temat kampanii dostępne są w  25 językach na stronie https://healthy-workplaces.eu