• RSS
  • Wersja tekstowa
25.08.2020

Na obchodach rocznicy powstania „Solidarności”

23 sierpnia 2020 r. w Przemyślu odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 40 rocznicy powstania największego związku zawodowego w Polsce: Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemia Przemyska Szymona Wawrzyszko Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali na uroczystościach: Wiesław Łyszczek - Główny Inspektor Pracy oraz Barbara Kiełt - Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie.

DSC8350-

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Archikatedrze Przemyskiej, której przewodniczył abp. Adam Szal - Metropolita Przemyski. Po jej zakończeniu odczytano list Andrzeja Dudy - Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

D003939

DSC84161

Następnie uczestnicy uroczystości w towarzystwie pocztów sztandarowych NSZZ „Solidarność" złożyli wiązanki biało-czerwonych kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym bł. ks. Jerzego Popiełuszkę - patrona „Solidarności”, pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II - orędownika wolności oraz pod tablicą pamiątkową na Kamiennym Moście, gdzie mieściła się pierwsza siedziba NSZZ „Solidarność” w Przemyślu.

solidarność44

Dalsza część odbyła się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, gdzie wyróżnionym osobom wręczone zostały odznaczenia państwowe oraz pamiątkowe medale z wizerunkiem Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W gronie osób wyróżnionych byli Wiesław Łyszczek i Barbara Kiełt.

D003972

Uroczystości tej towarzyszyła wystawa związana z jubileuszem związku, wykład Artura Brożyniaka - przedstawiciela Oddziału IPN w Rzeszowie oraz prezentacja multimedialna poświęcona historii przemyskiej „Solidarności w latach 1980-1981.

Wiesław Łyszczek oraz Barbara Kiełt złożyli na ręce Szymona Wawrzyszko listy gratulacyjne z okazji jubileuszu wraz z życzeniami i wyrazami uznania dla wszystkich członków związku.

W obchodach jubileuszu wzięli udział: Anna Schmidt-Rodziewicz - Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, Marek Kuchciński - Poseł na Sejm RP, Piotr Pilch - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Tadeusz Majchrowicz - Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Roman Jakim - Przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego, Marek Kamiński - pierwszy Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Przemyskiej, a także liczni przedstawiciele władz komisji zakładowych związku oraz działacze opozycji antykomunistycznej.