• RSS
  • Wersja tekstowa
26.08.2020

Pamięci Romana Giedrojcia

26 sierpnia 2020 roku w Słupsku upamiętniono kolejną rocznicę śmierci Romana Giedrojcia, Głównego Inspektora Pracy w latach 2016-2017. W imieniu obecnego Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka wieniec na grobie złożył Bogdan Drzastwa, Zastępca Głównego Inspektora Pracy

Przy grobie zmarłego Głównego Inspektora Pracy obecni byli także: Ewa Giedrojć, wdowa po Romanie Giedrojciu z córką, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy oraz związków zawodowych.

Przy grobie Romana Giedrojcia
 

Wieńce i wiązanki kwiatów złożyli: Anna Mrowińska, Pełnomocnik Głównego Inspektora Pracy ds. współpracy z partnerami społecznymi oraz przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku – Mariusz Pokrzywinski, Okręgowy Inspektor Pracy i Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Izabela Struczyńska i Agnieszka Dobrodziej.

Głównego Inspektora Pracy wspominali przedstawiciele związków zawodowych NSZZ „Solidarność”: przewodniczący KZ NSZZ „S” Marcin Ląkocy, nadinspektor pracy w Oddziale PIP w Słupsku, wiceprzewodniczący KZ NSZZ „S” Tadeusz Jureń, nadinspektor pracy w Oddziale PIP w Słupsku.

Wieńce na grobie Romana Giedrojcia
 

Pamięć Romana Giedrojcia uczcili także przedstawiciele słupskiego Oddziału PIP, reprezentowani przez Annę Bobę, Kierownika Oddziału, Bogusława Milewczyka, starszego inspektora pracy, a także Henryka Raczka, emerytowanego pracownika Oddziału.