• RSS
  • Wersja tekstowa
27.08.2020

Wręczono nagrody im. Romana Giedrojcia

W trzecią rocznicę śmierci Głównego Inspektora Pracy Romana Giedrojcia 27 sierpnia 2020 r. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia corocznych nagród imienia Romana Giedrojcia. Przyznał je Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek trzem inspektorom pracy, którzy wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami w zakresie poprawy warunków pracy oraz determinacją i skutecznością w egzekwowaniu przepisów prawa pracy.

wwwIMG8185

Tegorocznymi laureatami Nagrody im. Romana Giedrojcia zostali: Dariusz Płochocki z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, Zbigniew Ćwikła z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu oraz Jacek Golmento z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.

wwwIMG8142

Gratulując wyróżnionym Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek nawiązał do osoby patrona nagrody Romana Giedrojcia, podkreślając, że jego postawa życiowa i zawodowa jest wzorem poświęcenia dla idei ochrony praw ludzi pracujących. Tegorocznych laureatów określił mianem „inspektorów pracy, którzy niewątpliwie mają powołanie do pełnienia powierzonej im służby”, a wyniki ich działalności, bezkompromisowość, stanowczość, jak również wrażliwość społeczna potwierdzają, że zasłużyli na to wyjątkowe wyróżnienie.

wwwIMG8145

wwwIMG8153

Laureatom gratulowały również Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg i Zastępca Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego prof. dr hab. Danuta Koradecka.

wwwIMG8169

wwwIMG8173
wwwIMG8178

W imieniu nagrodzonych dziękował inspektor Dariusz Płochocki. Na koniec głos zabrał także brat patrona nagrody Mieczysław Giedrojć, który wyraził wdzięczność za pielęgnowanie pamięci po zmarłym bracie.

wwwIMG8196

W uroczystości uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej Stanisław Szwed, kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy, brat i wdowa po Romanie Giedrojciu – Ewa Giedrojć.

wwwIMG8134