• RSS
  • Wersja tekstowa
26.08.2020

Na wrocławskich uroczystościach jubileuszu „Solidarności”

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek 26 sierpnia 2020 r. wziął udział w obchodach 40-lecia powstania „Solidarności” zorganizowanych we Wrocławiu przez Region Dolny Śląsk Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

3edited

W towarzystwie Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu Małgorzaty Łagockiej i Wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Iwony Hadacz Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek złożył kwiaty pod  tablicą „Solidarności” przy dawnej Zajezdni nr 7 na ul. Grabiszyńskiej, gdzie odbyły się uroczyste obchody jubileuszu.

Tam, oprócz tradycyjnych przemówień, składania kwiatów, nastąpiło też wręczenie nadanych przez Prezydenta RP Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Otrzymało je 21 działaczy związkowych.

6. DSC11001

Pod tablicą zgromadzili się przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, przedstawiciele organizacji społecznych i związkowych na czele z Kazimierzem Kimso (Zarząd Regionu) i Tadeuszem Majchrowiczem (Komisja Krajowa) oraz wiele osób, którym bliskie są ideały „Solidarności”.

Wiesław Łyszczek przekazał Kazimierzowi Kimso list okolicznościowy. Skierował w nim słowa uznania do uczestników wydarzeń sprzed 40 lat i serdeczne podziękowania dla całego środowiska związkowego za wierność ideałom „Solidarności”.

Po tych uroczystościach na placu przed Centrum Historii Zajezdnia uhonorowano uczestników pamiętnego strajku 26 sierpnia 1980 roku.