• RSS
  • Wersja tekstowa
02.09.2020

Na rzeszowskich uroczystościach jubileuszu „Solidarności”

Z udziałem Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka 31 sierpnia 2020 r. w Rzeszowie odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 40 rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

wwwIMG0474

Na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu Regionu Rzeszowskiego „Solidarności” Romana Jakima obok Głównego Inspektora Pracy Państwową Inspekcję Pracy na uroczystościach reprezentowały: Barbara Kiełt - Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie oraz Iwona Hadacz - Wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń Głównego Inspektoratu Pracy. W obchodach uczestniczyli również przedstawiciele NSZZ „Solidarność” przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie: Tomasz Pietrucha oraz Bartłomiej Kędzior.

wwwIMG0487

Uroczystości rozpoczęto w Filharmonii Podkarpackiej jubileuszowym posiedzeniem Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”. Podczas posiedzenia przyjęto uchwałę upamiętniającą narodziny związku oraz przyznano 49 odznaczeń „Zasłużony dla Regionu Rzeszowskiego”. W gronie osób wyróżnionych był również Wiesław Łyszczek - Główny Inspektor Pracy.

wwwIMG0500

Na ręce Romana Jakima Wiesław Łyszczek oraz Barbara Kiełt złożyli listy gratulacyjne z okazji jubileuszu z życzeniami i wyrazami uznania dla wszystkich członków związku.

Kolejna część uroczystości odbyła się w rzeszowskim kościele farnym, gdzie odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny, wolności oraz ludzi „Solidarności”, której przewodniczył Ordynariusz Rzeszowski, Biskup Jan Wątroba. Po jej zakończeniu przedstawiciele władz rządowych, parlamentarzyści, przedstawiciele władz regionu i komisji zakładowych związku wraz z pocztami sztandarowymi oraz działacze opozycji antykomunistycznej, przedstawiciele władz samorządowych i duchowieństwa, a także mieszkańcy Rzeszowa i Podkarpacia zgromadzili się pod Krzyżem Misyjnym. Uroczystości tej towarzyszyło widowisko muzyczne, w którym zawarte zostały wspomnienia ludzi „Solidarności”, fragmenty kronik i zdjęcia z lat 80-tych.

wwwIMG0543

wwwIMG0553

Na zakończenie obchodów jubileuszu delegacje złożyły wieńce i wiązanki biało-czerwonych kwiatów pod Krzyżem Misyjnym przy kościele farnym.