• RSS
  • Wersja tekstowa
30.08.2020

Na koszalińskich uroczystościach jubileuszu „Solidarności”

W imieniu Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa wziął udział w uroczystościach jubileuszu 40-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność’, zorganizowanych 30 sierpnia 2020 r. w Koszalinie przez Zarząd Regionu Koszalińskiego Pobrzeże NSZZ „Solidarność”.

image000000

Uczestnicy obchodów jubileuszu złożyli kwiaty pod pomnikiem Św. Jana Pawła II. Wieńce i wiązanki kwiatów złożono także pod tablicą na budynku dworca PKP, która upamiętnia protest koszalińskich kolejarzy. Jak wspominał Stanisław Łasek, uczestnik wydarzeń sprzed 40 lat, kolejarze chcieli swoją akcją poprzeć robotnicze protesty w Gdańsku czy Szczecinie. Obok oficjalnych delegacji, hołd wydarzeniom sprzed 40 lat oddali również zwykli koszalinianie Uroczystości upamiętniające podpisanie Porozumień Sierpniowych zakończyły się na koszalińskim cmentarzu, gdzie złożono kwiaty m.in. na grobie Jana Stawisińskiego i pod obeliskiem poświęconym pamięci internowanych działaczy NSZZ “Solidarność”.

image000001

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa złożył kwiaty pod pomnikiem Św. Jana Pawła II. Przekazał władzom regionu list okolicznościowy od Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka który napisał m.in.: „Powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w nowożytnej historii Polski, Europy i Świata. Dlatego w tym szczególnym dniu kieruję słowa uznania do uczestników wydarzeń sprzed 40 lat, a także serdeczne podziękowania dla całego środowiska związkowego za wierność ideałom ‘Solidarności'”.