Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
10.09.2020 Artykuł archiwalny

Konkurs dla najaktywniejszych społecznych inspektorów

Pod przewodnictwem Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka 9 września 2020 r. obradowała w Warszawie Kapituła Konkursu” Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Celem spotkania było wyłonienie laureatów etapu krajowego konkursu.

wwwIMG8220

Ideą konkursu jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie wpływają na zapewnienie przez zakłady pracy poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych.

wwwIMG8212

Tegoroczna edycja konkursu po raz drugi odbywa się także na etapie krajowym. Wcześniej, do 2018 r, najaktywniejsi społeczni inspektorzy pracy byli wyłaniani i nagradzani tylko na szczeblu wojewódzkim. Kandydatów do konkursu zgłaszają organizacje związkowe. Spośród wniosków przekazanych do etapu krajowego konkursu przez okręgowe inspektoraty pracy kapituła zarekomendowała Wiesławowi Łyszczkowi, Głównemu Inspektorowi Pracy, 16 kandydatów do otrzymania wyróżnień, a także spośród wyróżnionych wskazała 3 społecznych inspektorów pracy, którzy jej zdaniem powinni otrzymać nagrodę główną.

Członkowie kapituły w dyskusji dziękowali za inicjatywę - konkurs stanowi bowiem motywację do aktywności dla społecznych inspektorów pracy a przeniesienie na szczebel centralny znacznie podniosło prestiż przedsięwzięcia i pokazuje znaczenie i ważną rolę społecznej inspekcji pracy w zakładach.

W obradach kapituły uczestniczyli:

Bogdan Drzastwa, Zastępca Głównego Inspektora Pracy – Przewodniczący Kapituły, Ewa Dośla, Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy, Wojciech Gonciarz, Dyrektor Departamentu Prawnego GIP, Jakub Chojnicki, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP, Artur Sobota, Dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP, Jarosław Leśniewski, Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP, Kazimierz Kimso, Przewodniczący Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, Bogusław Motowidełko, Przewodniczący Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność”, Sebastian Koćwin, Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Renata Górna, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ, Robert Sobota, Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Śląskiego Forum Związków Zawodowych, Radosław Strakulski, Przewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy Zachodniego Obszaru RP w Poznaniu.