• RSS
  • Wersja tekstowa
12.09.2020

OŚWIADCZENIE GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY

Informacje, zawarte w tekście redaktora Jakuba Szczepańskiego: „Szef PIP Wiesław Łyszczek rezygnuje po tekstach Interii”, opublikowanym w dniu 12 września 2020 r. w dziale Fakty portalu Interia.pl, są nieprawdziwe co do istotnych faktów.

Analiza tekstu wskazuje, iż autor, przygotowując artykuł, po raz kolejny nie dołożył należytej staranności i ponownie, opierając się na niesprawdzonych, nierzetelnych informacjach uzyskanych z anonimowych źródeł, podał nieprawdziwe informacje.

Główny Inspektorat Pracy prostuje nieprawdziwe informacje podane we wskazanym artykule:

  1. Nie jest prawdą, że: „W piątek (12 września) inspektor wylądował na dywaniku u wicemarszałka Ryszarda Terleckiego. Efekt? Szef Państwowej Inspekcji Pracy zrezygnował. (…) Wiesław Łyszczek bronił się jak lew i do ostatniej chwili nie chciał ustąpić. Po tekstach Interii wicemarszałek miał jednak mocne argumenty, więc niepyszny minister musiał złożyć rezygnację.” Wbrew twierdzeniom autora artykułu, nie doszło do żadnego „wylądowania na dywaniku u wicemarszałka Ryszarda Terleckiego”. Główny Inspektor Pracy nie spotykał się w ostatnim czasie z Wicemarszałkiem Sejmu prof. Ryszardem Terleckim. Nie doszło do takiego spotkania także w dniu wczorajszym (piątek 11 września 2020 r.).

  2. Nie jest prawdą, że „(…) artykuły Interii z tego tygodnia doprowadziły do odwołania szefa PIP.” Główny Inspektor Pracy dalej pełni swoją funkcję. Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1251) Głównego Inspektora Pracy powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy i właściwej komisji sejmowej. Główny Inspektor Pracy nie posiada wiedzy, aby została wszczęta procedura jego odwołania z pełnionej funkcji.

Mając na uwadze powyższe, wyrażamy nadzieję, że powyższe informacje przyczynią się do sprostowania nieprawdziwych informacji i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, wynikających z treści przedstawionych w tekście redaktora Jakuba Szczepańskiego.

 

Tomasz Zalewski

p.o. Rzecznika Prasowego GIP