Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
24.09.2020 Artykuł archiwalny

Andrzej Kwaliński – Głównym Inspektorem Pracy

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powołała Andrzeja Kwalińskiego na urząd Głównego Inspektora Pracy. Uroczyste wręczenie aktu nominacyjnego odbyło się 24 września 2020 roku w gabinecie Marszałka Sejmu.

Powołanie Andrzeja Kwalińskiego na stanowisko Głównego Inspektora Pracy przez Marszałek Sejmu RP Elżbietę Witek
 

Andrzej Kwaliński jest związany zawodowo z inspekcją pracy od ponad 30 lat. Wcześniej pełnił m.in. funkcję okręgowego inspektora pracy w Warszawie. Od listopada 2017 r. był zastępcą Głównego Inspektora Pracy.

Spotkanie w gabinecie Marszałek Sejmu RP
 

Zgodnie z przepisami ustawy Marszałek Sejmu powołuje Głównego Inspektora Pracy na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy. Rada zaopiniowała kandydaturę pozytywnie 22 września 2020 r. 17 września br. pozytywną opinię wydała również sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej.

Andrzej Kwaliński na stanowisku Głównego Inspektora Pracy zastąpił Wiesława Łyszczka.

W spotakniu w gabinecie Marszałka Sejmu RP uczestniczyli prof. Danuta Koradecka Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego - w imieniu Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy Janusza Śniadka, Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ewa Dośla Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy.

Spotkanie w gabinecie Marszałek Sejmu RP
 

Autor Foto: Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz