Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
23.09.2020 Artykuł archiwalny

Spotkanie z nowym Głównym Inspektorem Pracy

Andrzej Kwaliński, Główny Inspektor Pracy w towarzystwie profesor Danuty Koradeckiej Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego i Stanisława Szweda Wiceministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej spotkał się z kierownictwem Państwowej Inspekcji Pracy. Spotkanie odbyło się 24 września 2020 r. bezpośrednio po odebraniu przez Andrzeja Kwalińskiego nominacji od Marszałka Sejmu Elżbiety Witek.

Powitanie Głównego Inspektora Pracy Andrzeja Kwalińskiego (w środku);  profesor Danuta Koradecka, Dyrektor Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (z prawej); Stanisław Szwed Wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
– Czas pandemii Covid-19 to ogromne wyzwanie dla wszystkich pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, by sprostać oczekiwaniom społecznym, wszyscy musimy wznieść się na wyżyny swojego profesjonalizmu – powiedział Andrzej Kwaliński, Główny Inspektor Pracy.

Spotkanie Głównego Inspektora Pracy Andrzeja Kwalińskiego z kierownictwem Państwowej Inspekcji Pracy
Minister Stanisław Szwed przedstawił oczekiwania Elżbiety Witek, Marszałek Sejmu, co do roli jaką powinna odgrywać Państwowa Inspekcja Pracy pod kierownictwem nowego Głównego Inspektora Pracy.

Profesor Danuta Koradecka w swoim wystąpieniu podkreślała znaczenie pomocy, jakiej inspektorzy pracy udzielają pracownikom w czasie pandemii. Bezpośrednia obecność inspektorów pracy w zakładach pracy stanowi ważne wsparcie dla osób, wobec których naruszane jest prawo.

Spotkanie Głównego Inspektora Pracy Andrzeja Kwalińskiego z kierownictwem Państwowej Inspekcji Pracy
Przed spotkaniem Zastępcy Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa i Dariusz Mińkowski powitali Andrzeja Kwalińskiego w imieniu pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz pogratulowali powołania na urząd Głównego Inspektora Pracy.

Spotkanie Głównego Inspektora Pracy Andrzeja Kwalińskiego z kierownictwem Państwowej Inspekcji Pracy