Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
30.09.2020 Artykuł archiwalny

Uroczystość w Głównym Inspektoracie Pracy

W trakcie narady kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy 29 września 2020 r. w Warszawie pożegnano odwołanego z funkcji Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka i powitano nowego szefa PIP Andrzeja Kwalińskiego.

IMG8286ww
Podziękowania dla byłego Głównego Inspektora Pracy i gratulacje dla obejmującego ten urząd Andrzeja Kwalińskiego przekazali goście narady: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Przewodniczący Rady Ochrony Pracy Poseł Janusz Śniadek, Zastępca Przewodniczącego ROP i zarazem Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego Prof. Danuta Koradecka, a także brat zmarłego nagle w 2017 r. Głównego Inspektora Pracy Romana GiedrojciaMieczysław.

Zabierając głos, Minister Marlena Maląg podkreśliła, że Państwowa Inspekcja Pracy jest instytucją odgrywającą ważną rolę w systemie bezpieczeństwa obywateli. Działania na rzecz ograniczenia zakażeń w zakładach pracy przynoszą efekty i muszą być kontynuowane.

IMG8288ww
Poseł Janusz Śniadek wyraził nadzieję, że Andrzej Kwaliński będzie robił wszystko, by inspekcja pracy cieszyła się należnym prestiżem i szacunkiem, wypełniając swoją misję.

Profesor Danuta Koradecka powiedziała, że siłą Państwowej Inspekcji Pracy są jej pracownicy, mający odpowiednią wiedzę i przygotowanie. Te atrybuty pozwalają inspektorom pracy przystosować się do nowych warunków na rynku pracy, nowych technologii i materiałów.

IMG8327ww
Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński stwierdził, że będzie zmieniał inspekcję i podkreślił, iż podstawową misją inspektora pracy jest pomoc pracownikowi. Ta pomoc w czasie pandemii koronawirusa jest szczególnie ważna i oczekiwana. Zadeklarował także, że najbardziej aktywni i zaangażowani inspektorzy pracy nadal będą wyróżniani Nagrodą im. Romana Giedrojcia.

IMG8329ww