Obradowała kapituła konkursu

W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy 6 października 2020 r. pod przewodnictwem Zastępcy Głównego Inspektora Pracy Dariusza Mińkowskiego obradowała Kapituła Konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Celem spotkania była ocena zakładów zgłoszonych do nagrody „Mecum Tutissimus Ibis” w XXVII edycji konkursu.

wwwIMG8367

Ideą konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym dotyczących legalności zatrudnienia. W skład jego kapituły, weryfikującej dokonania pracodawców na rzecz poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy, wchodzą przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy oraz reprezentanci organizacji pracodawców i związków zawodowych.

Spośród 35 firm uczestniczących w tegorocznej rywalizacji konkursowej na szczeblu ogólnokrajowym, kapituła konkursu zarekomendowała Głównemu Inspektorowi Pracy Andrzejowi Kwalińskiemu 9 kandydatów do przyznania nagród. Laureaci zostaną wpisani na Złotą Listę Przedsiębiorców.

Uroczyste podsumowanie konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” i wręczenie honorowych statuetek zwycięzcom planowane jest na 19 listopada w Zamku Królewskim w Warszawie.