Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
09.10.2020 Artykuł archiwalny

Konkurs na plakat o biozagrożeniach

W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie 8 października 2020 r. uroczyście otwarto wystawę pokonkursową i podsumowano 29. edycję konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy, noszącą tytuł „Biozagrożenia dzisiaj”. Państwową Inspekcję Pracy reprezentował Andrzej Kwaliński, Główny Inspektor Pracy, honorowy partner konkursu.

wwwIMG8398

Celem tegorocznego konkursu na plakat było zainspirowanie artystów do projektu prac, które będą stanowić artystycznie przetworzone ostrzeżenie przed chorobą COVID-19. Napłynęło 375 projektów plakatów. Jury przyznało 3 nagrody główne i 5 wyróżnień. Wybrało do zaprezentowania na wystawie w CIOP – PIB 50 projektów plakatów.

wwwIMG8411

Laureatem pierwszej nagrody został Eugeniusz Skorwider, dwie drugie nagrody przyznano Przemysławowi Paliwodzie i Antoninie Jasztal, która podczas uroczystości odebrała swój laur z rąk prof. Danuty Koradeckiej, dyrektor CIOP – PIB.

wwwIMG8405

Dzieląc się refleksjami z uczestnikami spotkania i nawiązując do oddziaływania na społeczeństwo poprzez plakat, Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński podkreślił znaczenie wykorzystywania obrazu w edukacji społecznej, w tym w szkoleniach z zakresu profilaktyki wypadkowej. Przekazał prof. Danucie Koradeckiej list okolicznościowy z podziękowaniami dla organizatorów konkursu i gratulacjami dla laureatów.

wwwIMG8428

Dyrektor instytutu, szef Państwowej Inspekcji Pracy i inni goście, otwierając wystawę, dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi. Następnie zapoznano się z ekspozycją.