Podpisano porozumienie kończące spór zbiorowy

W dniu 12 października 2020 r. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie zostało podpisane porozumienie między Andrzejem Kwalińskim, Głównym Inspektorem Pracy, a Związkiem Zawodowym Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, który reprezentowali przedstawiciele Komisji Krajowej Związku: Mariusz Szada-Borzyszkowski, Karol Żbikowski i Grzegorz Dropko.

wwwIMG8480

Porozumienie zakończyło trwający od 2018 r. w Państwowej Inspekcji Pracy spór zbiorowy.

wwwIMG8484

Podpisany dokument jest efektem działań podjętych przez nowego szefa Państwowej Inspekcji Pracy i przedstawicieli Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy na rzecz wypracowania wspólnego stanowiska w kwestiach, które stały się przyczyną wszczęcia sporu przez Związek z pracodawcą reprezentowanym przez byłego Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka. Strony porozumienia zobowiązały się m.in. do przestrzegania przepisów ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, w szczególności art. 27 ust. 3 tego aktu, przy dokonywaniu podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników.

wwwIMG8488

Tym samym trwający 2 lata spór zbiorowy między Związkiem Zawodowym Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy a pracodawcą reprezentowanym przez byłego Głównego Inspektora Pracy został zakończony.

wwwIMG8474