Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
23.10.2020 Artykuł archiwalny

Posiedzenie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy

Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński reprezentował Państwową Inspekcję Pracy podczas kolejnego, 78. posiedzenia plenarnego Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). Wydarzenie odbyło się w formule online w dniach 21-22 października 2020 r.

wwwIMG8502

Komitet skupia wysokiej rangi przedstawicieli inspekcji pracy państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów obserwatorów. W związku z aktualną sytuacją sanitarną szeroko omawianym tematem tego posiedzenia były działania krajowych inspekcji pracy podejmowane w okresie epidemii koronawirusa, wpływ epidemii na sferę pracy oraz wynikające z tego wstępne wnioski.

Przyjęto opinię na temat wkładu Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy w odnowioną strategię UE w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, wskazującą jako obszary priorytetowe dla SLIC: egzekwowanie przepisów, tradycyjne i nowe zagrożenia, nowe formy pracy, poszerzanie wiedzy oraz komunikację i współpracę. Dyskusje w ciągu obydwu dni obrad dotyczyły działań, jakie należałoby uwzględnić w przyszłym planie pracy, rozmawiano także o przyszłej strukturze Komitetu i jego grup roboczych. Opracowaniem nowego planu pracy SLIC zajmie się Grupa Robocza ds. Strategii, w której PIP ma swojego przedstawiciela.