• RSS
  • Wersja tekstowa
23.10.2020

Posiedzenie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy

Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński reprezentował Państwową Inspekcję Pracy podczas kolejnego, 78. posiedzenia plenarnego Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). Wydarzenie odbyło się w formule online w dniach 21-22 października 2020 r.

wwwIMG8502

Komitet skupia wysokiej rangi przedstawicieli inspekcji pracy państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów obserwatorów. W związku z aktualną sytuacją sanitarną szeroko omawianym tematem tego posiedzenia były działania krajowych inspekcji pracy podejmowane w okresie epidemii koronawirusa, wpływ epidemii na sferę pracy oraz wynikające z tego wstępne wnioski.

Przyjęto opinię na temat wkładu Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy w odnowioną strategię UE w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, wskazującą jako obszary priorytetowe dla SLIC: egzekwowanie przepisów, tradycyjne i nowe zagrożenia, nowe formy pracy, poszerzanie wiedzy oraz komunikację i współpracę. Dyskusje w ciągu obydwu dni obrad dotyczyły działań, jakie należałoby uwzględnić w przyszłym planie pracy, rozmawiano także o przyszłej strukturze Komitetu i jego grup roboczych. Opracowaniem nowego planu pracy SLIC zajmie się Grupa Robocza ds. Strategii, w której PIP ma swojego przedstawiciela.