Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
27.10.2020 Artykuł archiwalny

Główny Inspektor Pracy przedstawił projekt budżetu

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 26 października 2020 r. przeprowadzonym w formie wideokonferencji zapoznała się z projektem budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2021 rok. Przedstawił go Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński, któremu towarzyszyli w czasie obrad zastępcy oraz dyrektorzy departamentów w Głównym Inspektoracie Pracy.

wwwIMG8509edited

Szef PIP szczegółowo omówił plan dochodów i wydatków urzędu. Poinformował, że zakładany jest kilkuprocentowy wzrost wydatków w stosunku do bieżącego roku. Wiąże się on m.in. z niezbędnym wzmocnieniem kadrowym inspekcji pracy o 40 nowych etatów, wzrostem cen, wydatkami na rozwój informatyzacji, koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków dla realizacji zadań statutowych urzędu.

Wzrost kosztów majątkowych wynika głównie z planowanych nakładów na systemy informatyczne, w tym na niezbędną wymianę infrastruktury sprzętowej na potrzeby funkcjonowania systemu finansowo-księgowego oraz systemu poczty elektronicznej. Jak zaznaczył Andrzej Kwaliński, planowany wzrost wydatków inwestycyjnych urzędu jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Finansów, które zakładają zwiększoną aktywność państwa w obszarze inwestycji, gdyż inwestycje sektora prywatnego mogą okazać się niewystarczające do odbudowy potencjału gospodarczego polskiej gospodarki.

W dyskusji członkowie Rady Ochrony Pracy podkreślali, że projekt budżetu PIP jest przejrzysty, czytelny, dokładnie wyliczony, nie budzi zastrzeżeń. Sporo miejsca poświęcono wpływowi sytuacji pandemicznej w kraju na budżet urzędu. Pytano, czy inspekcja jest przygotowana na ewentualne nowe wyzwania, jakie mogą się w związku z tym pojawiać i czy znajduje to odzwierciedlenie w planie budżetowym. Wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów GIP Katarzyna Cichy wyjaśniła, że planując budżet, urząd starał się przygotować na nową sytuację. W znacznej mierze dotyczy to zakupu sprzętu informatycznego, albowiem – z myślą o pracy zdalnej – zmieniono priorytety w zakresie komputerów, zastępując stacjonarne przenośnymi. Przewidziano również środki na zabezpieczenie pracowników PIP przed zarażeniem koronawirusem.

Przygotowanie stanowiska w sprawie projektu budżetu PIP powierzono Zespołowi ds. Prawno-Organizacyjnych Rady Ochrony Pracy.