Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
10.11.2020 Artykuł archiwalny

Prawnicy PIP udzielali porad czytelnikom gazet

Eksperci Państwowej Inspekcji Pracy udzielali czytelnikom „Dziennika Gazety Prawnej” i „Faktu” porad z zakresu zagadnień prawa pracy związanych głównie z trudnym okresem pandemii COVID-19.

wwwIMG8574

wwwIMG8585z

Przy telefonach „Dziennika Gazety Prawnej” - 9 listopada i dziennika „Fakt” - 10 listopada 2020 r. prawnicy z Centrum Poradnictwa PIP przy Głównym Inspektoracie Pracy: Piotr Dziwiński i Agnieszka Baran odpowiadali na pytania dzwoniących pracowników i pracodawców. Dotyczyły one różnorodnych zagadnień, przykładowo ewidencji pracy zdalnej, możliwości brania urlopu przy tej formie aktywności zawodowej, dopuszczalności pracy na kwarantannie. Pytano także o ogólne prawa pracowników i pracodawców, także w zakresie bezpieczeństwa pracy. Dyżury cieszyły się dużym zainteresowaniem i pozwoliły wyjaśnić wiele wątpliwości dotyczących stosowania prawa pracy w nowych i trudnych warunkach istnienia pandemii.