Komisje przyjęły sprawozdania

Sejmowe Komisje: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny na posiedzeniu 8 grudnia 2020 r., prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość, przyjęły sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2018 i 2019. Zaprezentował je Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński.

Wcześniej oba dokumenty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Ochrony Pracy.

Szef Państwowej Inspekcji Pracy zaprezentował posłom zawarty w sprawozdaniach bogaty materiał statystyczny i problemowy świadczący o dużym zaangażowaniu inspektorów pracy w realizację ustawowych zadań. Podkreślił, że efektem tych działań było m.in. zlikwidowanie w obu omawianych latach bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ponad 123 tys. pracujących. Prawie 10 tys. osób otrzymało umowę o pracę w miejsce dotychczasowej umowy cywilnoprawnej, a do poszkodowanych pracowników trafiły 133 miliony złotych niewypłaconych należności. Inspektorzy pracy wyeliminowali także nieprawidłowości dotyczące prowadzenia ewidencji czasu pracy – dla 158 tys. osób i wyegzekwowali zaległy urlop wypoczynkowy dla ponad 48 tys. osób.

Oceniając skuteczność kontroli, Andrzej Kwaliński zaznaczył, że mogłaby ona być większa, gdyby inspektorzy pracy uzyskali możliwość rozpoczynania kontroli wyłącznie na podstawie legitymacji służbowej. Uprościłoby to znacznie procedury wszczynające kontrolę. Inspektor pracy mógłby prowadzić swoje czynności tylko na podstawie legitymacji służbowej, bez dodatkowego upoważnienia, co dziś wiąże się ze stratą cennego czasu i zwiększonymi kosztami dla budżetu państwa.

Efektywne wypełnianie obowiązków przez inspektorów pracy utrudniają również niejednoznaczne przepisy. „Brak przejrzystości przepisów i możliwość ich dowolnej interpretacji - z czym inspektorzy pracy niejednokrotnie mierzą się podczas kontroli - stwarzają okazję do omijania prawa” – stwierdził Andrzej Kwaliński.

Stanowiska Rady Ochrony Pracy w sprawie działalności Państwowej Inspekcji Pracy w omawianych latach przedstawił poseł Janusz Śniadek, wnosząc o przyjęcie obu sprawozdań. Za pozytywnym zaopiniowaniem dla Sejmu przedłożonych komisjom dokumentów opowiedział się również w wygłoszonych koreferatach poseł Grzegorz Lorek.

W głosowaniach posłowie przychylili się do tych wniosków, powierzając posłowi koreferentowi reprezentowanie komisji na forum Sejmu.