Państwowa Inspekcja Pracy

 • RSS
 • Wersja tekstowa
11.12.2020 Artykuł archiwalny

Nagrody Głównego Inspektora Pracy w roku 2020

Wyłoniono laureatów prestiżowych konkursów Państwowej Inspekcji Pracy. Ogłoszono zwycięzców XXVII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński przyznał także nagrody główne i wyróżnienia w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”.

Ideą konkursu „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej”, organizowanego od ponad 25 lat, jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym dotyczących legalności zatrudnienia. Laureaci etapu centralnego konkursu zostają uhonorowani statuetką Mecum Tutissimus Ibis oraz są wpisywani na prestiżową Złotą Listę Pracodawców.

W tegorocznej rywalizacji na szczeblu ogólnokrajowym uczestniczyło 35 firm, a 9 z nich Główny Inspektor Pracy przyznał nagrody honorowe.

 

W kategorii zakładów pracy zatrudniających do 49 osób, nagrodę otrzymały firmy:

 • BR TECHNOLOGY IZABELA BERENT, ŁUKASZ BERENT SPÓŁKA CYWILNA,
 • PRZEDSIĘBIORSTWO „KRZYŚ” S.C. JADWIGA WÓJCIK, KRZYSZTOF WÓJCIK,
 • SAULE S.A.

 

W kategorii zakładów pracy zatrudniających od 50 do 249 osób, nagrodę otrzymały firmy:

 • INDORAMA VENTURES POLAND SP. Z O.O.,
 • POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE „PZZ” W KRAKOWIE S.A.,
 • ARDAGH GLASS S.A. ZAKŁAD W WYSZKOWIE.

 

W kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 249 osób, nagrodę otrzymały firmy:

 • ANWIL S.A.,
 • EMERSON AFCP POLAND SP. Z O.O. ODDZIAŁ PRODUKCYJNY W ŁODZI,
 • WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE „HERBAPOL” S.A.

 

Rozstrzygnięto także tegoroczny konkurs „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Jego celem jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy, realizując swoje ustawowe zadania, skutecznie wpływają na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach i ochronę uprawnień pracowniczych.

Od 2019 roku konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Mogą w nim uczestniczyć zakładowi, oddziałowi i grupowi społeczni inspektorzy pracy, zgłoszeni przez organizacje związkowe. Główny Inspektor Pracy, na wniosek Kapituły, przyznaje wyróżnienia 16. społecznym inspektorom pracy, spośród których wyłanianych jest trzech, uhonorowanych nagrodami głównymi.

 

W 2020 roku w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” nagrody główne otrzymali:

 • Kazimierz Walusiak, wydziałowy społeczny inspektor pracy w firmie Nemak Poland Sp. z o.o.,
 • Jakub Kiepura, zakładowy społeczny inspektor pracy w Liceum Ogólnokształcącym nr VI im. B. Prusa we Wrocławiu,
 • Magdalena Machinowska, zakładowy społeczny inspektor pracy w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

 

Wyróżnienia w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” otrzymali:

 • Bogdan Ciesielski, zakładowy społeczny inspektor pracy, ENEA Wytwarzanie
  Sp. z o.o.,
 • Andrzej Cieślik, zakładowy społeczny inspektor pracy, Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.,
 • Zbigniew Judasz, oddziałowy społeczny inspektor pracy, Tauron Ciepło
  Sp. z o.o.,
 • Marian Kaim, zakładowy społeczny inspektor pracy, Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o.,
 • Edward Kowalik, zakładowy społeczny inspektor pracy, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach,
 • Zbigniew Kubicki, zakładowy społeczny inspektor pracy, SOLARIS BUS & COACH S.A.,
 • Andrzej Kuśmierczyk, zakładowy społeczny inspektor pracy, Spółka Wodno-Ściekowa „SWARZEWO”,
 • Jerzy Lorenc, zakładowy społeczny inspektor pracy, Trans NG Sanok Spółka z o.o.,
 • Jerzy Łukaszyński, wydziałowy społeczny inspektor pracy, ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach,
 • Jolanta Mieżecka, zakładowy społeczny inspektor pracy, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie,
 • Andrzej Senk, zakładowy społeczny inspektor pracy, ArcelorMittal Poland S.A.
 • Marek Sobczak, wydziałowy społeczny inspektor pracy, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.,
 • Henryk Zborowski, oddziałowy społeczny inspektor pracy, PKP Cargotabor Sp. z o.o. Zakład Napraw Taboru w Czerwieńsku.

W tym roku, ze względu na trudną sytuację epidemiczną w kraju i ograniczenia z tym związane, Główny Inspektor Pracy nie mógł osobiście złożyć gratulacji i podziękowań Laureatom na Zamku Królewskim w Warszawie, jak to – tradycyjnie już – odbywało się
w poprzednich latach. Jednak, w celu okazania najwyższego uznania dla zaangażowania pracodawców i społecznych inspektorów pracy w budowanie powszechnej kultury bezpieczeństwa w kraju, nagrody honorowe, w imieniu Głównego Inspektora Pracy, wręczą Okręgowi Inspektorzy Pracy. Uwzględniając reżim sanitarny, rozdania nagród będą miały charakter indywidualnych spotkań z poszczególnymi Laureatami w siedzibach Okręgowych Inspektoratów Pracy. Relacje z tych wydarzeń będą na bieżąco zamieszczane w aktualnościach na portalu Państwowej Inspekcji Pracy.