39 rocznica pacyfikacji kopalni „Wujek” Pamiętamy… Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy