Światło pokoju u Głównego Inspektora Pracy

Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński przyjął 16 grudnia 2020 r. w swoim gabinecie delegację harcerzy z tradycyjnym Betlejemskim Światłem Pokoju. Obecni byli: duszpasterz Głównego Inspektoratu Pracy ks. prałat Henryk Bartuszek, zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski oraz dyrektor Gabinetu GIP Ewa Dośla z zastępczynią Katarzyną Klepczyńską.

www259A8729

Światło przekazali szefowi Państwowej Inspekcji Pracy harcmistrzyni Aleksandra Poleset i wolontariusz Florian Brod. Symbolizuje ono pokój, nadzieję, a w tym roku także służbę na rzecz społeczności, albowiem hasłem towarzyszącym tegorocznej akcji jest: „Światło służby”.

www259A8739