Podpisanie umowy o zarządzanie PPK

Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński w towarzystwie swojego zastępcy Dariusza Mińkowskiego podpisał 21 grudnia 2020 r. w Warszawie umowę o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym w Państwowej Inspekcji Pracy przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny PKO Emerytura.

wwwIMG87461

Wspomnianym funduszem zarządza z kolei PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, którego przedstawiciele: prezes Zarządu Piotr Żochowski i wiceprezes Łukasz Kwiecień również złożyli podpisy pod zawartą w Głównym Inspektoracie Pracy umową.

wwwIMG8752

Przewiduje ona m.in. że środki gromadzone w PPK lokowane będą w funduszu a pracodawca zobowiązuje się do korzystania z udostępnionej mu Aplikacji iPPK do obsługi Pracowniczego Planu Kapitałowego.