Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
21.12.2020 Artykuł archiwalny

Wręczono Nagrodę im. Haliny Krahelskiej

Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński wręczył doroczną Nagrodę im. Haliny Krahelskiej, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony pracy i zdrowia człowieka w środowisku pracy.

Laureatami obecnej edycji nagrody zostali: Agnieszka Brochocka, Alfred Bujara, Iwona Kostecka - Zając, Roman Michalski, Waldemar Miłkowski, Bronisław Szczeciński, Michał Wasilewski, Jan Wojtyła i Agnieszka Wołoszyn.

Z powodu pandemii koronawirusa i związanych z tym obostrzeń, tegoroczna uroczystość wręczenia nagrody miała szczególny charakter i przeprowadzona była w reżimie sanitarnym. Podzielona została na indywidualne spotkania z poszczególnymi laureatami, które odbyły się od 14 do 18 grudnia 2020 r. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie i Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.

Poniżej prezentujemy materiał zdjęciowy obrazujący przebieg uroczystości.