Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
13.01.2021

Ostatnie pożegnanie Andrzeja Kwalińskiego

Od mszy żałobnej, odprawionej 12 stycznia 2021 r. w Katedrze pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu, rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Kwalińskiego – zmarłego nieoczekiwanie Głównego Inspektora Pracy. Miały one charakter państwowy.

wwwDSC0125

Żegnając Andrzeja Kwalińskiego, zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski podkreślił, że niespodziewane odejście szefa, przyjaciela, kolegi, oddanego służbie inspektora pracy jest wielkim ciosem dla całego środowiska inspekcyjnego. Przypomniał drogę zawodową zmarłego, mówił o jego dokonaniach, planach, pozazawodowych zainteresowaniach i pasjach.

wwwDSC0313

„Kiedy przyjmował misję poprowadzenia Państwowej Inspekcji Pracy, kraj pogrążony był w pandemii. Nikt z nas nie wiedział i nadal nie wie, jak długo potrwa ten niezwykle trudny dla wszystkich czas. Andrzej wybiegał myślami naprzód, planował działania po pandemii, zastanawiał się, jak można pomóc pracownikom, jak wesprzeć pracodawców, na co jeszcze warto zwrócić uwagę. Postawił przed sobą trudne zadanie usprawnienia pracy inspektorskiej i zwiększenia jej efektywności” – mówił Jarosław Leśniewski wskazując jednocześnie, że na realizację tych planów nie wystarczyło Andrzejowi Kwalińskiemu czasu. I teraz na jego następcach spoczywa odpowiedzialność za wprowadzenie w życie słów zmarłego: „Aby sprostać oczekiwaniom społecznym, wszyscy musimy wznieść się na wyżyny swojego profesjonalizmu”.

wwwDSC0040

Prezydent Andrzej Duda pośmiertnie nadał Andrzejowi Kwalińskiemu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Order przekazał na ręce najbliższej rodziny zmarłego sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera.

wwwDSC0110

W imieniu marszałek Sejmu Elżbiety Witek w ostatnim pożegnaniu Głównego Inspektora Pracy udział wzięła wicemarszałek Małgorzata Gosiewska. Odczytała list kondolencyjny od Elżbiety Witek, w którym marszałek Sejmu zaznaczyła, że Andrzej Kwaliński pozostanie w pamięci jako mądry, szlachetny i oddany pracy człowiek, którego życzliwości, determinacji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i dobra pracowników nie sposób przecenić.

wwwDSC0069

„Odeszła od nas wyjątkowa osoba, która zawsze z dużą odpowiedzialnością i wielkim zaangażowaniem podejmowała zawodowe i społeczne obowiązki. W swoim życiu śp. Andrzej Kwaliński kierował się humanistycznymi wartościami. Troszczył się o drugiego człowieka, zarówno w wymiarze jednostki, jak i całego społeczeństwa. Ten szacunek nie wynikał wyłącznie z pełnionych zawodowych obowiązków, lecz z wrażliwości i prawdziwego oddania chrześcijańskim wartościom. Zawsze zabiegał o godność ludzkiej pracy, a powierzoną misję traktował z ogromną powagą” – napisała Marszałek Sejmu.

wwwDSC0134

W imieniu rodziny Andrzeja Kwalińskiego pożegnał we wzruszającym wystąpieniu jego syn Paweł.

Zmarły spoczął na cmentarzu przy ul. Warszawskiej w Radomiu.

wwwDSC0095

W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, partnerzy społeczni, kierownictwo i pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy. Andrzeja Kwalińskiego żegnali: sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, przewodniczący Rady Ochrony Pracy poseł Janusz Śniadek, poseł Marek Suski, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda z zastępcą Bogdanem Kubiakiem. Uroczystości odbyły się w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, która oddała nad grobem salwę honorową.

Fot.: Arkadiusz Religa, Paweł Ślubowski