Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
02.02.2021

O kontrolach w czasie pandemii na spotkaniu z dziennikarzami

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski spotkał się 2 lutego 2021 r. w Warszawie z dziennikarzami. Zapoznał przedstawicieli mediów z nowymi formami działań kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w dobie pandemii.

wwwIMG8786

Poinformował, że w związku z trwającą pandemią COVID-19 i przedłużającym się, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, okresem pracy zdalnej w urzędach administracji inspektorzy pracy przystąpili od 25 stycznia do prowadzenia kontroli w sposób zdalny i hybrydowy.

wwwIMG8772

Dalsze powstrzymywanie czynności kontrolnych z powodu zagrożenia epidemicznego nie było możliwe z uwagi na oczekiwania społeczne związane z egzekwowaniem prawa. Liczne naruszenia przepisów w zakresie prawnej ochrony pracy wymagały zdecydowanej reakcji urzędu.

wwwIMG8790

Inspektorzy pracy zaczęli prowadzić czynności kontrolne w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego lub środków komunikacji elektronicznej. Wykonywane są też kontrole hybrydowe, łączące elementy kontroli zdalnych i kontroli bezpośrednich, przeprowadzanych w siedzibie firmy.

wwwIMG8803

Zdalna kontrola lub poszczególne czynności kontrolne przeprowadzone w sposób zdalny dotyczą sytuacji, gdy dla ustalenia stanu faktycznego nie jest wymagana obecność inspektora pracy w siedzibie kontrolowanego podmiotu. Natomiast bezpośrednio w zakładzie inspektorzy pracy prowadzą czynności kontrolne związane głównie z badaniem śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy oraz z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia zatrudnionych lub innych osób wykonujących pracę zarobkową.

Kontrole zdalne odbywają się z wykorzystaniem platformy usług administracji publicznej ePUAP, służbowej poczty elektronicznej, poprzez rozmowy telefoniczne ze służbowego telefonu, wideorozmowy telefoniczne ze służbowego smartfona, w trakcie wideokonferencji poprzez komunikator internetowy, np. Skype (inspektor pracy przesyła link do spotkania służbową pocztą elektroniczną) oraz z wykorzystaniem innych narzędzi lub systemów teleinformatycznych. Są przeprowadzane, co podkreślił Jarosław Leśniewski, tylko za zgodą pracodawcy. W przypadku braku takiej zgody inspektor pracy planuje i przeprowadza kontrolę bezpośrednio w siedzibie firmy.

Zastępca Głównego Inspektora Pracy poinformował także, iż szczegółowe informacje i wyjaśnienia dotyczące działań Państwowej Inspekcji Pracy w czasie trwającej pandemii COVID-19 znajdują się na stronie Państwowej Inspekcji Pracy www.pip.gov.pl w zakładce „Wyjaśnienia i wsparcie PIP”. Zakładka polecana jest zwłaszcza pracodawcom, którzy chcą się zapoznać z zasadami prowadzenia przez inspektorów pracy kontroli zdalnych i hybrydowych. Zarówno pracownicy jak i pracodawcy znajdą w niej również porady prawne i odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy w stanie zagrożenia epidemicznego np. dotyczące badań lekarskich, szkolenia w zakresie bhp, oceny ryzyka itp.

Jarosławowi Leśniewskiemu towarzyszyli podczas spotkania z mediami: zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Jakub Chojnicki oraz rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy Danuta Rutkowska.