Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
18.02.2021

Na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko 18 lutego 2021 r. wzięła udział w posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego, prowadzonym w formie wideokonferencji przez wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina.

wwwIMG8851

Podziękowała członkom Rady za możliwość współpracy z nimi przez blisko pięć lat, gdy kierowała Biurem RDS. Było to dla niej, jak podkreśliła, niezwykle cenne doświadczenie i bardzo ważny okres w pracy zawodowej. Podziękowała też swoim najbliższym współpracownikom.

Zapewniła, że jednym z jej podstawowych priorytetów w trakcie pełnienia funkcji Głównego Inspektora Pracy będzie współpraca z partnerami społecznymi, zarówno ze związkami zawodowymi jak i organizacjami pracodawców. W tym zakresie zamierza proponować różne rozwiązania, żeby zapewnić przestrzeganie praworządności w stosunkach pracy i bezpieczeństwo zatrudnionym. Zaprosiła partnerów społecznych do współpracy.

IMG8856edited

W trakcie spotkania wysłuchano informacji ministra funduszy i polityki regionalnej i dyskutowano na temat Krajowego Planu Odbudowy i projektu Umowy Partnerstwa. Chodzi o wykorzystanie funduszy europejskich po kryzysie pandemii i planowane w związku z tym przedsięwzięcia inwestycyjne w naszym kraju na lata 2021-2027.

W posiedzeniu Katarzynie Łażewskiej-Hrycko towarzyszył dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy Wojciech Gonciarz.