• RSS
  • Wersja tekstowa
04.03.2021

Dodatkowy urlop dla inspektorów pracy

Komisja do Spraw Petycji Sejmu RP na posiedzeniu 4 marca 2021 r. prowadzonym w formie wideokonferencji przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Wniosek komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie przedstawił jej przewodniczący poseł Sławomir Jan Piechota.

Projekt zakłada przyznanie inspektorom pracy wykonującym czynności kontrolne i posiadającym co najmniej 10 letni staż pracy na stanowiskach związanych z wykonywaniem tych czynności prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni roboczych. Jak podkreślił w czasie obrad stały doradca komisji Krzysztof Pater, proponowane rozwiązanie jest analogiczne do uprawnienia przysługującego pracownikom Najwyższej Izby Kontroli wykonującym czynności kontrolne; podobne rozwiązania funkcjonują wśród sędziów i prokuratorów.

Jako bardzo istotny dla funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy określiła wniosek komisji Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. Zwracając się do członków komisji, wskazała, że praca inspektora PIP jest misją, realizuje on trudne zadania, z dużym obciążeniem psychicznym i stresem. Inspektorzy pracy cały czas muszą poszerzać wiedzę, by być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami i móc sprostać coraz to nowym zadaniom nakładanym na inspekcję pracy. Może to prowadzić do wypalenia zawodowego, dlatego potrzebny jest dodatkowy odpoczynek.

Katarzyna Łażewska-Hrycko zaakcentowała, że dłuższy urlop inspektorów pracy nie będzie rodził skutków finansowych dla budżetu państwa, natomiast dla samych zainteresowanych będzie dużym wsparciem w procesie regeneracji ich nadwątlonych sił.

W imieniu inicjatora noweli w ustawie o PIP – Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy – głos zabrał jego przewodniczący Przemysław Róziewicz. Stwierdził, że przyznanie inspektorom pracy dodatkowego uprawnienia urlopowego nie będzie miało wpływu na ilość i zakres spraw przez nich realizowanych. Pozwoli natomiast, poza oczywistymi: regeneracją i odpoczynkiem, na dodatkowe dokształcanie się, na które w codziennej pracy kontrolnej w obliczu nowych zadań jest coraz mniej czasu.

Posłowie postanowili, że w dalszych pracach nad projektem Komisję do Spraw Petycji będzie reprezentować poseł Sławomir Jan Piechota.

W posiedzeniu uczestniczył także zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski.