• RSS
  • Wersja tekstowa
08.03.2021

Katarzyna Łażewska-Hrycko wręczyła Nagrodę im. Haliny Krahelskiej

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko wręczyła Nagrodę im. Haliny Krahelskiej, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony pracy i zdrowia człowieka w środowisku pracy, Michałowi Wasilewskiemu, koordynatorowi Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

IMG8882edited

Uroczystość zorganizowana z tej okazji odbyła się 8 marca 2021 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Wzięli w niej udział: zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski, dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy Ewa Dośla, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Jakub Chojnicki oraz prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Elżbieta Bożejewicz, która wystąpiła z wnioskiem o przyznanie nagrody i gratulowała laureatowi jej otrzymania.

IMG8884edited

Michał Wasilewski, mgr inż. budownictwa, pełni funkcję koordynatora Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, powstałego z inicjatywy głównego inspektora pracy i skupiającego największych generalnych wykonawców prac budowlanych, od 2013 r. Porozumienie wnosi istotny wkład w ograniczenie liczby wypadków na budowach poprzez propagowanie kultury bezpieczeństwa, uświadamianie niebezpieczeństw związanych z pracą na budowie oraz zapobieganie ryzykom i wypadkom. Jego sygnatariusze z powodzeniem wdrażają wysokie standardy bezpieczeństwa na budowach, w tym wprowadzają systemowe rozwiązania z dziedziny bhp oraz prowadzą działalność edukacyjno-szkoleniową.

IMG8872edited

Z powodu pandemii koronawirusa i związanych z tym obostrzeń uroczystość wręczenia nagrody miała szczególny charakter i przeprowadzona była w reżimie sanitarnym.