• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

12.03.2021 Artykuł archiwalny

Nagrody dla służby bhp

W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy 12 marca 2021 r. wręczono nagrody w pierwszej edycji konkursu „Służba bhp – najlepszy doradca pracodawcy”, zorganizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP przy wsparciu Państwowej Inspekcji Pracy.

IMG8895edited

Celem konkursu jest promowanie najbardziej zaangażowanych przedstawicieli służby bhp, którzy poprzez swoją pracę i doradztwo świadczone pracodawcy przyczyniają się do wdrażania w zakładach wysokiej kultury bezpieczeństwa pracy oraz ograniczania liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

IMG8891edited

Kapituła konkursu z udziałem przedstawicieli Głównego Inspektoratu Pracy postanowiła przyznać I miejsce Edycie Gryszczyk z Oddziału OSPSBHP w Opolu, II miejsce – Patrycji Kabiesz z Oddziału OSPSBHP w Katowicach i III miejsce – Emilii Szalewicz z Oddziału OSPSBHP w Szczecinie. Nagrody wręczały: Elżbieta Bożejewicz, prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, która przyznała Edycie Gryszczyk nagrodę specjalną w postaci statuetki.

IMG8900edited

W uroczystości, odbywającej się z zachowaniem reżimu sanitarnego, wzięli udział: zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski, dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy Ewa Dośla, wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP Radosław Pych.

IMG8898edited