Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
08.04.2021

Na Radzie Dialogu Społecznego o Krajowym Planie Odbudowy

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko 7 kwietnia 2021 r. uczestniczyła w przeprowadzonym w trybie wideokonferencji posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego z udziałem prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

wwwIMG7014

Tematem obrad, którym przewodniczył wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, był Krajowy Plan Odbudowy. Informację w tej sprawie przedstawił premier Mateusz Morawiecki.

Jak podkreślił, Krajowy Plan Odbudowy jest podstawą do skorzystania z Europejskiego Funduszu Odbudowy po pandemii COVID-19. Wartość funduszu to 750 miliardów euro. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro na dotacje i pożyczki. Instrument ten ma trzy główne cele: pomóc naprawić bezpośrednie szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa, przywrócić odporność gospodarek Unii Europejskiej i przygotować wspólnotę państw na przyszłe nieprzewidziane okoliczności. Krajowe plany odbudowy są przygotowywane przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy mają być inwestowane w pięciu obszarach: odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, dostępność i jakość ochrony zdrowia oraz zielona i inteligentna mobilność

Do końca kwietnia Polska ma czas na przekazanie gotowego planu Komisji Europejskiej. Ta z kolei będzie miała dwa miesiące na jego zaakceptowanie. Na realizację reform i inwestycji finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy będziemy mieli czas do końca 2026 roku.

„Chcemy, by program był sprawiedliwy i dawał szanse terenom, gdzie możliwości rozwoju są mniejsze” – powiedział, charakteryzując priorytety planu, Mateusz Morawiecki.

W trakcie obrad premier zapoznał się z opiniami i uwagami na temat Krajowego Planu Odbudowy przedstawicieli organizacji pracodawców i central związkowych zasiadających w Radzie Dialogu Społecznego.