Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
23.04.2021

Wizyta dyrektora Europejskiego Urzędu ds. Pracy

W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie 22 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie z dyrektorem wykonawczym Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA), Cosminem Boiangiu. Spotkaniu przewodniczyła Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy.

wwwIMG8912

Celem wizyty Cosmina Boiangiu, zorganizowanej z inicjatywy ELA, było wzajemne poznanie zadań, form działania i priorytetów obu urzędów, a także omówienie możliwych obszarów współpracy.

wwwIMG8921

W trakcie spotkania zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski zaprezentował działalność nadzorczo-kontrolną i prewencyjno-promocyjną Państwowej Inspekcji Pracy, natomiast dyrektor ELA przybliżył priorytety urzędu na rok bieżący, tj. działania dotyczące pracy sezonowej, budownictwa, transportu drogowego w kontekście wdrażania pakietu mobilności, a także pracowników przygranicznych. Strony zgodziły się co do konieczności informowania państw członkowskich o propozycjach inicjatyw ELA z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić zaangażowanym partnerom ewentualną realizację działań.

wwwIMG8919

Podczas rozmów dyrektorowi Boiangiu towarzyszyła Magdalena Klimczak-Nowacka, Krajowy Urzędnik Łącznikowy (NLO) z ramienia ELA. W spotkaniu  udział wzięli również: dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy Ewa Dośla, zastępca okręgowego inspektora pracy w Poznaniu Michał Wyszkowski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP Dariusz Górski oraz tłumacz z Sekcji Współpracy z Zagranicą GIP Teresa Jastrzębska.

wwwIMG8915