Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
27.04.2021

O ochronie pracy w czasie pandemii w budownictwie

Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, 26 kwietnia 2021 r. wzięła udział online w konferencji zorganizowanej przez Związek Zawodowy „Budowlani” z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

wwwDSC02348

Tematem konferencji była „Ochrona pracy w sektorze budownictwa, przemysłu wyrobów budowlanych, mieszkalnictwa, przemysłu drzewnego i meblarskiego w czasie pandemii”.

W spotkaniu, któremu przewodniczył Zbigniew Janowski, przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” uczestniczyli pracodawcy i związkowcy z branży budowlanej oraz partnerzy społeczni, których działalność wpływa na poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy. W konferencji brali udział m.in. przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB, Europejskiego Urzędu Pracy.

Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy w swoim wystąpieniu podkreślała że, dla Państwowej Inspekcji Pracy sektory budownictwa i przemysłu będą zawsze bardzo ważne z uwagi na dużą liczbę zatrudnionych, oraz utrzymujące się problemy z przestrzeganiem obowiązujących przepisów, których skutkiem jest duża liczba rejestrowanych przez PIP zdarzeń wypadkowych.

„Z konieczności sektory te będą podlegały stałemu nadzorowi i kontroli w zakresie zapewniania pracującym odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy” - deklarowała Główny Inspektor Pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące poziomu bezpieczeństwa i wypadków przy pracy w sektorach budownictwa, przemysłu wyrobów budowlanych, drzewnego i meblarskiego przedstawił Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w GIP.

Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika że epidemia SARS-CoV-2 wpłynęła nieznacznie na zmniejszenie liczby wypadków przy pracy, co wiąże się z nieco mniejszą aktywnością firm produkcyjnych. Efekty w postaci likwidacji wielu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników budowlanych przynoszą konsekwentne działania kontrolne i prewencyjne PIP. Mimo to nadal barierą w procesie tworzenia bezpiecznych warunków pracy jest brak zaangażowania pracodawców i ich służb w nadzór nad osobami świadczącymi pracę. Wśród przyczyn wypadków dominują więc przyczyny ludzkie, a zachowania osób pracujących są wynikiem zaniedbań organizacyjnych i nie przykładania należytej uwagi do obszaru bhp w firmach prowadzących działalność w sektorze budowlanym.