Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
28.04.2021

Na konferencji Solidarności

Z udziałem online Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko 27 kwietnia 2021 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja: „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy wyzwaniem dla pracodawców i związków zawodowych w czasie pandemii i w popandemicznej rzeczywistości”.

Zorganizowana została przez Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. W konferencji uczestniczyli również: okręgowy inspektor pracy we Wrocławiu Małgorzata Łagocka, nadinspektor pracy z tego okręgu Barbara Serafinowska, która wzięła udział w dyskusji panelowej, oraz przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

W wystąpieniu Katarzyna Łażewska-Hrycko podzieliła się swoimi refleksjami na temat funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy w okresie pandemii. Przypomniała, że w ubiegłym roku, w najtrudniejszym okresie pandemii inspekcja pracy skupiała się głównie na badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, natomiast realizacja pozostałych zadań ustawowych została bardzo ograniczona. Stosowano różne rozwiązania: kontrole zdalne, hybrydowe, ale także bezpośrednie - wszędzie tam, gdzie było to konieczne. Od pewnego czasu, co do zasady, powrócono do prowadzenia kontroli bezpośrednich.

Jak podkreśliła szefowa urzędu, społeczeństwo zawsze może liczyć na Państwową Inspekcję Pracy, niezależnie od wprowadzanych w kraju obostrzeń. „Stosujemy w tym zakresie wszelkie możliwe środki zabezpieczania zarówno naszych pracowników jak i osób, do których wybieramy się na kontrole”.

Nawiązując do tematyki spotkania związanej z wypadkowością, Katarzyna Łażewska-Hrycko poinformowała, że od marca 2020 r. do PIP wpłynęło 11 zgłoszeń dotyczących wypadków przy pracy zdalnej. Siedem poszkodowanych osób poniosło śmierć.

„Państwowa Inspekcja Pracy nie ma możliwości prowadzenia kontroli w domach pracowników, jesteśmy na etapie analizy, jak wygląda to w innych krajach Unii Europejskiej, wystąpiliśmy z zapytaniami w tej sprawie i czekamy na materiały” – powiedziała mówczyni, dodając, że inspekcja pracy nie ma do końca opracowanych procedur, które odpowiadałyby wyzwaniom na obecnym rynku pracy. Zespół specjalistów PIP pracuje już nad rekomendacjami dotyczącymi badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy zdalnej.

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda podkreślił, że dla związków zawodowych najważniejsze jest bezpieczeństwo pracownika na stanowisku pracy, a potem dopiero idą kwestie socjalne. Wyzwaniem na dziś jest praca zdalna. Regulacje jej dotyczące mają być wpisane do Kodeksu pracy. Na razie są pewne rozbieżności na temat szczegółów między związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, niemniej szef Solidarności wyraził nadzieję, że obie strony szybko dojdą do porozumienia.

Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” Kazimierz Kimso – gospodarz spotkania online – przytoczył statystyki GUS, z których wynika, że zmalała w ostatnim roku liczba wypadów przy pracy. „Można zaryzykować stwierdzenie, że praca podczas pandemii stała się bezpieczniejsza” – powiedział Kazimierz Kimso. Wskazał przy tym na bardzo niekorzystny wpływ pandemii, zwłaszcza związanych z nią zagrożeń psychospołecznych, na zdrowie pracowników i pracodawców. Ważne jest więc dziś minimalizowanie tych zagrożeń i zapewnienie osobom pracującym zdalnie odpowiednich warunków ergonomicznych.