Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
11.05.2021

Wręczenie Nagrody im. Haliny Krahelskiej

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko wręczyła Nagrodę im. Haliny Krahelskiej Romanowi Michalskiemu, przewodniczącemu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Zespole Elektrowni Dolna Odra S.A. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony pracy i zdrowia człowieka w środowisku pracy.

wwwIMG8949

Uroczystość zorganizowana z tej okazji odbyła się 11 maja 2021 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Wzięli w niej udział: zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski, dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy Ewa Dośla z wicedyrektor Katarzyną Klepczyńską oraz przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias, która wystąpiła z wnioskiem o przyznanie nagrody i gratulowała laureatowi jej otrzymania.

wwwIMG8956

Roman Michalski od blisko 40 lat związany jest zawodowo z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Jako etatowy działacz związkowy blisko współpracuje z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Szczecinie. Aktywnie uczestniczył w konferencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, angażując się w działania nad tworzeniem zaleceń i standardów MOP w zakresie bhp. Od 2015 r. pełni także funkcję sekretarza Rady Dialogu Społecznego.

wwwIMG8945

Z powodu pandemii koronawirusa i związanych z tym obostrzeń uroczystość wręczenia nagrody miała szczególny charakter i przeprowadzona była w reżimie sanitarnym.