Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
21.05.2021

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego o programie Polski Ład

Z udziałem prezesa Rady Ministrów Mateusza Marowieckiego odbyło się 20 maja br. posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego , w którym uczestniczyła Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko. Obradom, zorganizowanym w trybie wideokonferencji, przewodniczył przewodniczący RDS, wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Gowin.

Najważniejszym punktem posiedzenia była dyskusja nad programem Polski Ład. Obszerną informację przedstawił prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Omawiając poszczególne punkty programu premier odniósł się między innymi do regulacji związanych z rynkiem pracy.

– Polski Ład jest skrojony na polskie możliwości i nie jest wychylony ani za bardzo w lewo, ani za bardzo w prawo – mówił premier. –  Idziemy zdecydowanie drogą środka, drogą odrzucającą dogmaty gospodarcze. Wiem, że nie zadowolimy wszystkich, to jest po prostu niemożliwe, ale uważam, że dla gigantycznej większości pracowników wybieramy opcję optymalną, która w najlepszy sposób godzi sprzeczne interesy.

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego z udziałem prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
 

Odnosząc się do licznych pytań członków Rady Ochrony Pracy, prezes Rady Ministrów nawiązał do propozycji zwiększenia kwoty dochodu wolnej od podatku, co – według założeń – ma zachęcić pracodawców i pracobiorców do podejmowania legalnego zatrudnienia.

– Ma to zmniejszyć szarą strefę, która jest niestety w Polsce bardzo szeroka, co wywołuje bardzo powszechne zjawisko płacenia ludziom „pod stołem”. Nie chcemy tego. Chcemy, żeby praca się opłacała. Chcemy, żeby wszyscy pracowali legalnie, żeby pracowali na swoje przyszłe emerytury.

Według założeń program Polski Ład ma także rozwiązać problem zawierania umów cywilno-prawnych w sytuacji, gdzie spełnione są przesłanki do podpisania umowy o pracę, do czego odniósł się m.in. Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda.

– To bardzo dobry kierunek – mówił przewodniczący Duda, – ale przyjdzie czas na ocenę, w momencie, gdy otrzymamy, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, z ustawą o RDS, poszczególne projekty ustaw do konsultacji.

W drugiej części posiedzenia członkowie RDS przegłosowali uchwały m.in. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodemizacji i remontów, oraz w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne.