Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
25.05.2021

Debata o instytucjach dialogu społecznego

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko 24 maja 2021 r. wzięła udział w debacie online na temat: „Instytucje dialogu społecznego w Polsce dziś i jutro”, zorganizowanej przez Region Gdański NSZZ „Solidarność”.

Debata przeprowadzona została w ramach realizowanego przez Region Gdański Solidarności programu „Dialog kluczem do rozwoju”, finansowanego z Funduszy Norweskich. Była trzecią z kolei – podczas pierwszych dwóch dyskutowano o dialogu społecznym w czasie pandemii oraz o układach zbiorowych pracy, w trzeciej natomiast skupiono się na funkcjonowaniu instytucji dialogu społecznego w Polsce, w szczególności Rady Dialogu Społecznego i wojewódzkich rad dialogu.

Problemy, wokół których koncentrowała się dyskusja, dotyczyły oceny funkcjonowania tych podmiotów przez poszczególnych uczestników dialogu, oczekiwań wobec instytucji dialogu społecznego w Polsce, a także tego, czy realizują one podstawowe poziomy dialogu, a więc poziom informacji, konsultacji i negocjacji.

W debacie uczestniczyli m.in. minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg oraz przewodniczący Rady Ochrony Pracy poseł Janusz Śniadek.