• RSS
  • Wersja tekstowa
28.05.2021

Państwowa Inspekcja Pracy włącza się w działania na rzecz rozwoju odpowiedzialnych polityk pracowniczych

28 maja 2021 r. został opublikowany „Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy”, który podpowiada, jakie inwestycje mogą podjąć firmy na rzecz budowania odpowiedzialnych polityk pracowniczych w takich obszarach jak: zatrudnienie i stosunki pracy, ochrona socjalna, dialog społeczny, szkolenia, a także bezpieczeństwo i higiena pracy

Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy
 


Firmy społecznie odpowiedzialne i stawiające na długookresową perspektywę rozwoju podejmują działania służące dobrostanowi, zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników. Jest to szczególnie ważne w postpandemicznej rzeczywistości. Podzielając te wartości, Państwowa Inspekcja Pracy włączyła się w działania promujące upowszechnianie odpowiedzialnych polityk pracowniczych na polskim rynku. Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym został opublikowany „Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy”, w którego opracowaniu uczestniczył przedstawiciel inspekcji pracy. Przewodnik powstał w ramach prac Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Publikacja została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół ekspertów i praktyków Grupy roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę, działającej przy ww. Zespole. W skład grupy roboczej weszli przedstawiciele zarówno administracji publicznej, związków zawodowych, firm i organizacji je zrzeszających, jak i  organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele świata nauki. Koordynatorem prac było Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.  

Opracowanie pomoże firmom doskonalić swoje procesy w takich obszarach z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) jak: ład organizacyjny, prawa człowieka, zatrudnienie, warunki pracy i ochrona socjalna, dialog społeczny, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz rozwój i szkolenia w miejscu pracy. Przewodnik zawiera wiele użytecznych wskazówek, bazę dobrych praktyk oraz narzędzie do samooceny. Publikacja wskazuje i zachęca do inwestycji, które budują i rozwijają właściwe relacje pracownicze, zwiększają bezpieczeństwo i higienę pracy oraz wspierającą równowagę w obszarze praca-życie, podnosząc jakość pracy i zadowolenie pracowników. Dzięki takiej postawie firmy zyskują przewagę konkurencyjną na rynku, łatwiej zdobywają i utrzymują zaangażowanych pracowników, ograniczają koszty wypadków przy pracy i absencji, a ponadto umiejętnie dostosowują się do trendów demograficznych i zmian na rynku pracy oraz zmieniających się oczekiwań pracowników.

Przedsiębiorstwom, które są zainteresowane doskonaleniem swoich polityk i procesów w obszarze pracowniczym, szczególnie polecamy przydatne narzędzia zawarte w „Przewodniku CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy” – uniwersalną bazę dobrych praktyk, którymi dzielą się przedsiębiorstwa zaangażowane w powstanie publikacji oraz narzędzie do samooceny procesów z listą pytań kontrolnych. 

Do pobrania poniżej:

Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrownowazonym srodowisku pracy (pobierz)

Przyklady odpowiedzialnych praktyk przedsiebiorstw z zakresu pracy (pobierz)

Lista kontrolna Spoleczna odpowiedzialnosc przedsiebiorstw (pobierz)