Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
02.06.2021

Spotkanie z Poseł do Parlamentu Europejskiego

Współpraca międzynarodowa Państwowej Inspekcji Pracy była głównym tematem spotkania Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Rafalskiej i Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko 2 czerwca 2021 r. w siedzibie GIP w Warszawie.

IMG8991edited

Wśród poruszonych kwestii znalazły się między innymi rola i zadania Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) oraz współpraca PIP z tym urzędem. W rozmowie nawiązano do ostatniego spotkania Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko z Dyrektorem Wykonawczym ELA Cosminem Boiangiu, które odbyło się 22 kwietnia br. W szczególności omówiono udział Państwowej Inspekcji Pracy w grupach roboczych ELA, kampanii skierowanej do pracowników sezonowych, przede wszystkim do sektora rolno-spożywczego, planowanych wspólnych lub uzgodnionych kontrolach transgranicznych.

Tematem spotkania Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Rafalskiej z Głównym Inspektorem Pracy Katarzyną Łażewską-Hrycko było też realizowanie przez PIP zadań instytucji łącznikowej ds. delegowania pracowników oraz wymiany informacji z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI). Przedstawiony został udział PIP w pracach Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). Przedyskutowano również problematykę kontroli legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców w dobie pandemii, wypadków przy pracy w minionym roku, szczególnie w kontekście warunków pracy na polskich budowach oraz wyniki kontroli przestrzegania przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta.