• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

08.06.2021

Białostocka młodzież najlepiej zna swoje prawa w pracy

To pierwszy taki przypadek w historii konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, by pierwsze dwa miejsca przypadły uczennicom jednej szkoły. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku zdeklasował tym samym 230 placówek edukacyjnych.

Z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych, w systemie hybrydowym odbył się tegoroczny finał VIII edycji konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Spośród blisko 4200 słuchaczy szkół ponadpodstawowych bezkonkurencyjne były dwie uczennice z Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku: Paula Dunaj i Paulina Malinowska. Opiekunką obu dziewcząt jest Aneta Nartowicz, która już od kilku lat przygotowuje swoich podopiecznych do kolejnych edycji konkursu.

Poznaj swoje prawa w pracy
 

Adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” od ośmiu lat popularyzuje program edukacyjny Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą „Kultura bezpieczeństwa”. Jego celem jest upowszechnianie zasad bhp i szeroko rozumianej idei bezpieczeństwa pracy. Co roku konkurs przebiega w trzech etapach: na poziomie szkolnym, wojewódzkim i ogólnokrajowym.

– Każdego roku zapraszaliśmy zwycięzców etapów wojewódzkich na etap centralny do Warszawy, do Centrum Nauki Kopernik. Tym razem ze względów bezpieczeństwa, które przecież promuje ten konkurs, musieliśmy znaleźć inne rozwiązanie – mówi Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko. – Troje laureatów z każdego województwa rozwiązywało testy w siedzibach okręgowych inspektoratów pracy, a nad przebiegiem finału wirtualnie czuwała komisja z Głównego Inspektoratu Pracy.

8 czerwca br. Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy wręczyła nagrody sześciorgu laureatom etapu centralnego konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Oto ostateczna klasyfikacja:

  1. Paula Dunaj z Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku;
  2. Paulina Malinowska z Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku;
  3. Edyta Zelek z Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej;
  4. Paweł Długosz z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu;
  5. Wiktoria Krajcer z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce;
  6. Bartosz Grabiński z Liceum Ogólnokształcącego nr VI  im. Bolesława Prusa we Wrocławiu.