• RSS
  • Wersja tekstowa
11.06.2021

Na otwarciu wystawy plakatu

Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, 10 czerwca 2021 r. wzięła udział w uroczystym otwarciu wystawy pokonkursowej oraz wręczeniu nagród laureatom XXX edycji konkursu na plakat dotyczący bezpieczeństwa pracy w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Tegoroczna edycja konkursu nosiła tytuł: „Przemysł 4.0”. Napłynęło 307 projektów plakatów. Jury przyznało 3 nagrody główne i 5 wyróżnień. Ponad 50 prac zakwalifikowano do wystawy pokonkursowej.

Pierwszą nagrodę przyznano Katarzynie Czapskiej, drugą Eugeniuszowi Skorwiderowi, trzecią – Dawidowi Celekowi.

IMG9028p

Gratulując laureatom, Katarzyna Łażewska-Hrycko przekazała im wyrazy uznania za wykazane inwencję i wrażliwość estetyczną. „Przesłane i zaprezentowane prace ukazują zarówno zagrożenia jak i korzyści płynące z wdrażania technologii i procesów przemysłu 4.0. Państwa talent, umiejętności i zaangażowanie z pewnością przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa pracy” – powiedziała szefowa PIP.

IMG9048p

Katarzyna Łażewska-Hrycko w towarzystwie dyrektora CIOP-PIB dr hab. inż. Wiktora Marka Zawieski i innych gości dokonała uroczystego przecięcia wstęgi podczas otwarcia wystawy.

IMG9040p

Konkursowi na plakat dla profesjonalistów tradycyjnie towarzyszył konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, przeprowadzony w tym roku pod hasłem: „Prawdziwy bohater nosi maskę”. Chodziło o zwrócenie uwagi dzieci na tematykę bezpieczeństwa w dobie pandemii rozumianego jako świadome korzystanie ze środków ochrony indywidualnej i ograniczanie kontaktów.

IMG9053p

Przyznano 12 nagród głównych w kilku kategoriach wiekowych i 12 wyróżnień, które wręczono podczas uroczystości otwarcia wystawy dla profesjonalistów. Prace najmłodszych artystów również można było oglądać na wystawie w CIOP.

IMG9045p