• RSS
  • Wersja tekstowa
17.06.2021 Artykuł archiwalny

Bezpiecznie na wsi oczami dzieci

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 16 czerwca 2021 r. wręczono nagrody w ogólnopolskim konkursie plastycznym dla dzieci Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poświęconym bezpieczeństwu na wsi, którego współorganizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy. Tegoroczna XI jego edycja przebiegła pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

wwwIMG9150

Konkurs przebiegał w dwóch grupach wiekowych i obejmował uczniów klas 0-III oraz klas IV-VI szkół podstawowych. W młodszej grupie wiekowej zwyciężył Filip Kłyś ze szkoły podstawowej w Strzelcach Wielkich w woj. małopolskim, drugie miejsce zajęła Natalia Sztajkowska ze szkoły podstawowej w Straszynie w woj. pomorskim, trzecie – Wiktor Masłowski ze szkoły podstawowej w Lubatowej w woj. podkarpackim. Tryumfatorką w grupie starszej została Justyna Iskra ze szkoły podstawowej w Małomicach w Lubuskiem, która wyprzedziła Lidię Zapłatę ze szkoły w Kluczewie w Wielkopolskiem i Zuzannę Linowską ze szkoły w Tomaszowie Mazowieckim w Łódzkiem.

wwwIMG9125

Gratulując laureatom Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, podkreśliła, że wykonanie pracy plastycznej promującej pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego było trudnym wyzwaniem, jednak uczniowie – finaliści konkursu świetnie sobie z tym poradzili i efekty ich artystycznego wysiłku są imponujące. „Nagrodzone formy plastyczne bardzo trafnie prezentują bowiem sposoby unikania zagrożeń związanych z pracą dorosłych na wsi i obecnością najmłodszych w pobliżu tych często niebezpiecznych czynności” – powiedziała szefowa PIP.

wwwIMG9116

W sumie swoje prace w konkursie zaprezentowało 43 234 uczniów z 3 744 szkół podstawowych z terenów wiejskich. Zadanie polegało na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.

wwwIMG9143

Centralna Komisja Konkursowa postanowiła nagrodzić i wyróżnić kilkadziesiąt prac. Przy ocenie brała była pod uwagę ich zgodność z tematyką konkursu, trafne jej przedstawienie, oryginalność i pomysłowość zobrazowania tematu oraz walory estetyczne.

wwwIMG9145

Gala finałowa konkursu odbyła się w plenerowej części Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie z udziałem ministra rolnictwa Grzegorza Pudy. Nagrody od Państwowej Inspekcja Pracy wręczyła laureatom szefowa urzędu Katarzyna Łażewska-Hrycko.