• RSS
  • Wersja tekstowa
07.07.2021 Artykuł archiwalny

Posłowie o dodatkowym urlopie dla inspektorów pracy

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla inspektorów pracy przewiduje wniesiony przez Komisję do Spraw Petycji Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z nim, inspektorom pracy wykonującym czynności kontrolne przez co najmniej 10 lat przysługiwałby dodatkowy urlop w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni.

 

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
 

– Propozycja ta jest bardzo istotna dla funkcjonowania inspekcji pracy – podkreśla Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. – Inspektorzy pracy, realizując swoje zadania związane z przeprowadzaniem kontroli, są bowiem w codziennej pracy narażeni na stres i duże obciążenie psychiczne. Ponadto nieustannie muszą poszerzać wiedzę i stawiać czoła nowym zadaniom, którymi są rokrocznie mocno obciążani. Dlatego przyznanie im prawa do dodatkowego wypoczynku jest jak najbardziej uzasadnione i będzie sprzyjać regeneracji sił, co niewątpliwie wpłynie na większą efektywność wykonywanej pracy – uważa szefowa PIP.

Projektowana ustawa jest następstwem petycji skierowanej do Sejmu przez Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Pierwsze czytanie projektu przeprowadziła 7 lipca 2021 r. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Uzasadniając przedłożenie, przewodniczący Komisji do Spraw Petycji poseł Sławomir Jan Piechota wskazał, że analogiczne do projektowanego uprawnienie przysługuje pracownikom Najwyższej Izby Kontroli, wykonującym czynności kontrolne, a także sędziom i prokuratorom.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy postanowiła rekomendować go Sejmowi.

(zdjęcia: Łukasz Błasikiewicz/Kancelaria Sejmu)