• RSS
  • Wersja tekstowa
12.07.2021 Artykuł archiwalny

Rada Dialogu Społecznego o budżecie państwa

O założeniach projektu budżetu państwa na rok 2022 oraz o wysokości minimalnego wynagrodzenia debatowała 12 lipca 2021 r. Rada Dialogu Społecznego na plenarnym posiedzeniu w trybie wideokonferencji, w którym uczestniczyła Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy.

wwwIMG9185n

Dwa punkty z porządku dziennego zdominowały lipcowe plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, pracy i technologii, przewodniczącego RDS Jarosława Gowina. Pierwszym była debata po wysłuchaniu informacji z posiedzenia zespołu do spraw budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych na temat założeń projektu budżetu państwa oraz propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2022. Druga dyskusja koncentrowała się wokół propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3000 zł brutto za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku.

– Chciałabym podziękować związkom zawodowym za ten wspólny głos poparcia dla podwyżek w państwowej sferze budżetowej. Dziękuję też pracodawcom, którzy są naszymi partnerami, za zrozumienie, że profesjonalne państwo to profesjonalna administracja – mówiła Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko. – Wiem, że nasi partnerzy społeczni mają tę świadomość, że Państwowa Inspekcja Pracy otrzymuje co roku nowe zadania, wynikające zarówno z implementacji dyrektyw unijnych jak i ze zmian w ustawodawstwie krajowym, co powoduje, że potrzebujemy wysoko wyspecjalizowanej, wykwalifikowanej kadry. Inżynierowie potrzebni nam do realizacji zadań ustawowych są na rynku zdecydowanie lepiej opłacani, niż my możemy im zaproponować. Mówimy o kwotach znacznie przekraczających nasze możliwości budżetowe. Dlatego zwracam się z apelem do strony rządowej, aby zadbała o budżet Państwowej Inspekcji Pracy, abyśmy mogli skutecznie działać zarówno dla strony związkowej, dla organizacji pracodawców, a przede wszystkim realizować zadania publiczne – powiedziała szefowa PIP.

W ostatnim punkcie członkowie RDS jednogłośnie przyjęli Uchwałę strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie sytuacji w przemyśle lekkim w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.