Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
20.07.2021

Komisja senacka za dodatkowym urlopem dla inspektorów pracy

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP na posiedzeniu 20 lipca 2021 r. jednogłośnie i bez poprawek przyjęła ustawę o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, uchwaloną przez Sejm 8 lipca.

wwwks20210720lk6378351

Przewiduje ona dodatkowy urlop dla inspektorów pracy wykonujących czynności kontrolne przez co najmniej 10 lat w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni.

W trakcie obrad genezę i istotę ustawy zaprezentował senatorom Przemysław Róziewicz, przewodniczący Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników PIP, który był inicjatorem noweli. Pozytywną opinię Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o ustawie przedstawiła Iwona Michałek, sekretarz stanu w tym ministerstwie.

Teraz ustawa trafi pod obrady planarne Senatu i w przypadku przyjęcia jej przez Izbę bez zmian zostanie przekazana prezydentowi do podpisu.

Fot. Kancelaria Senatu